Činnost nadací

 

Nadační fond Magdaleny Kožené

16. února 2016 byl na tiskové konferenci v Rudolfinu představen Nadační fond Magdaleny Kožené, projektu na podporu uměleckých škol. 

Účastnila se zakladatelka a patronka fondu mezosopranistka Magdalena Kožená, spolupatron fondu a generální ředitel České filharmonie, člen správní rady fondu David Ditrich a garant projektu za ZUŠ Pavel Borský ze ZUŠ Vítězslavy Kaprálové.

Nadační fond  napomůže zviditelnění jedinečného fenoménu základních uměleckých škol, dalšímu růstu uměleckých talentů a podpoří ZUŠ v jejich nadstavbových aktivitách. V České republice funguje 488 základních uměleckých škol, ve kterých studuje 247 tisíc žáků. Takovou četnost má pouze Česká a Slovenská republika, s odstupem Finsko.

Jaké bude mít fond postavení mezi několika tisícovkami ostatních v České republice a desítkami obdobných hudebních fondů, např. NF Harmonie?

Poslání a plány fondu budou slavnostně představeny na donátorském galavečeru v Rudolfinu koncem února.

Součástí TK bylo uvedení nového CD Magdalena Kožená - Monteverdi. Deset skladeb „Monteverdiho“  je vkusně proloženo jednou Uccellinim a Marinim. Více: Fotogalerie 32  https://t-veritas-fotogalerie32.webnode.cz/nadace

 

Nadační fond Harmonie

chce podporovat talentované žáky a studenty, především ze sociálně slabších rodin, formou udělování jednotlivých stipendií a podporovat vytváření sborů a orchestrů ve spolupráci s místními tělesy a základními uměleckými školami.

Programy: dětský orchestr a adopce na blízko

Patroni: Pražská komorní  filharmonie a Simona Stašová

Správní rada: Milada Cholujová – předsedkyně, zřizovatel

                            Judita Cholujová – člen, zřizovatel

                            PhDr. Helena Markusová – člen

Výkonná ředitelka: PhDr Daniela Retková

Vystudovala psychologii na Filosofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Po studiu pracovala ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze Bohnicích, odkud musela z politických důvodů odejít. Pracovala jako tlumočnice a průvodkyně. V letech 1990 - 1991 pracovala v Kanceláři prezidenta republiky Václava Havla jako vedoucí tiskové kanceláře a členka advance teamu. Po studijním pobytu v USA následovala svého manžela do USA. Tam pracovala ve školství a neziskové organizaci Institut pro mezinárodní sport jako 1. náměstkyně a ředitelka kulturních sekcí. Spolupracovala se Sister Cities International a podílela se na organizaci Českého festivalu na Floridě, byla členkou Poradního výboru Musea Albína Poláška ve Winterpark na Floridě. Po návratu do České republiky pracuje v Nadačním fondu Harmonie, který pomáhá talentovaným dětem z nižších socio-ekonomických vrstev získat umělecké vzdělání. Jako psycholožka se zaměřuje na morální hodnoty.

Více: https://nfharmonie.cz/cze/home

 

Nadační  fond Světluška

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá nevidomým dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením. Patronkou projektu je zpěvačka Aneta Langerová.

Ředitelem Nadačního fondu Českého rozhlasu od roku 2014 je bývalý manažer nadnárodních firem Přemysl Filip.

Každoročním vyvrcholením sbírky je benefiční Koncert pro Světlušku. Světluška patří mezi nejznámější charitativní projekty v České republice. Těší se důvěře veřejnosti.

V roce 2012 byl poprvé součástí projektu také Noční běh pro Světlušku v pražské Stromovce.

Kavárna POTMĚ byla poprvé představena v roce 2006 na MFF Karlovy Vary, kde se záhy stala jedním z nejnavštěvovanějších míst. Je historicky první charitativní akcí tohoto druhu v ČR. Její návštěvou přispějete do sbírky Světluška částkou 100 Kč a jako památku na nevšední zážitek si odnesete hrneček se Světluškou.

Více výroční zprávy fondu do roku 2012. Novější jsem na „webu“ nenašel:

https://svetluska.tlap.cz/svetluska/doc/Vyrocni_zpravy/

 

Nadační Fond Mezinárodní Fórum mládeže

Vychází ze zájmu podporovat mezinárodní spolupráci uměleckých škol a souborů, dětské a mládežnické sportovní spolky tak, aby docházelo k motivací žáků, studentu i pedagogů a jejích dalšímu rozvoji aktivit.

Správní rada

Ing. Liudmila Zhuravlova – předseda

doc. Mgr. Jan Maria Dobrodinský – místopředseda správní rady, držitell ceny ministra kultury ČR

Mgr. Miroslava Pešíková – člen správní rady

Národní umělkyně Miroslava Pešíková (nar. 11. 8.) patřila po celou dobu své více než dvacetileté taneční kariéry k elitě primabalerín ND Praha. Od r. 1998 začala působit ve funkci baletního mistra v divadle J. K. Tyla v Plzni. V současné době zahajuje nultý ročník školy choreografie a baletu, jež má za cíl vedle výchovy a podpory talentované mládeže i nápravu stavu v této oblastí, na níž se výrazně podílela politika předcházejících ředitelů Národního divadla. 

Více: https://www.children-festivals.com/cs/

 

Komenského nadace Pangea

udělila ke 100. výročí existence Jedličkovu ústavu cenu Za zásluhy o nápravu věcí lidských. Osobnosti z nadace, zejména Petr Hora - Hořejš, charakterizovali vztah k bezmocným jako obraz doby.  Foto a krátké videa ze slavnostního předávání ve Vinohradském divadle v neděli 21.dubna jsou na:

https://t-veritas-fotogalerie23.webnode.cz/pangea/

 

Nadační fond Modrá kotva   https://www.modrakotva.cz

PharmDr. Jana Doleželová, 
ředitelka Nadačního fondu Modrá kotva a členka správní rady. Miss ČR 2004

Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D., předseda správní rady,
vedoucí Univerzitního centra buněčné imunoterapie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, lékař I. Dětské interní kliniky FN Brno

 Klinické studie, které finančně podporujeVyužití tumor infiltrujících lymfocytů u pacientů s metastazujícím melanomem

Hlavní řešitel: Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D. Alodepletované dárcovské lymfocytární infúze u pacientů s relapsem po alogenní transplantaci kmenových krvetvorných buněk Hlavní řešitel: Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D. Využití protinádorové vakcíny na bázi dendritických buněk u pacientů se zhoubným mozkovým nádorem glioblastomem Hlavní řešitel: Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.

Tyto klinické studie jsou prováděny na Babákově výzkumném institutu, univerzitním centru Lékařské fakulty Masarykovy univerzity https://babak.med.muni.cz/

 

 

Občanské sdružení linka bezpečí  https://www.linkabezpeci.cz

 Co do formy se nejedná o klasickou nadaci ale o neziskové občanským sdružení jejíž cílem je pomáhat dospívajícím a potažmo i rodičům. Nejčastějšími klienty jsou adolescenti kolem 14 let. Příběhy volajících bývají smutným odrazem přebírání role rodiny státem a její stále častější rozpad plynoucí z dnešní doby.

 Na provoz linky bezpečí výrazně přispěl  benefiční koncert  Ewy Farné a jejich hostů 28. 10. 2010 v pražskám divadle Palace. Večer provázel Saša Rašilov, dále účinkovali Miro Žbirka, Pavel Šporcl, skupina Čechomor a další. Toto hvězdné obsazení bez nároku na honorář pomohlo lince získat prostředky na téměř celý příští rok provozu.