3. Česko-saský den inovací.

02.12.2017 00:48

Svobodný stát Sasko patří sice co do počtu 4 milionu obyvatel k menším spolkovým zemím Německa, ale to zde rozhodně neplatí o vědě, výzkumu a vývoji. Bylo se o tom možno přesvědčit i na 3. Česko-saském dni inovací.

Den byl převážně věnován Biomedicíně/Bioinženýrství a konal se 1. prosince 2017 v Praze.

Po úvodu s ředitelem saské kanceláře Dr. Davidem Mitchelem následoval Jorg Geiger – Saské Státní ministerstvo pro vědu a umění – pro nás trochu neobvyklé spojení, Dr. Zdeněk Havlas z Akademie věd ČR a v neposlední řadě Velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze Dr. Christoph Israng.

Po tématickém úvodu Prof. Dr. Gerda Kempermanna z Centra regenerativní medicíny v Drážďanech následovaly bloky přínosných a zajímavých přednášek - výzkum polymerů, medidicinální chemie a řada dalších.

Mimo jiné zde padlo i srovnání našich nejmodernějších výzkumných center AV v Dolních Břežanech s dřívější „Mekkou“ výzkumu Křemíkovým údolím - Silicon Valley. Více:

https://t-veritas-fotogalerie37.webnode.cz/sasko/

 

Zpět