European Association for Urban History

31.08.2012 17:08

 

Proměny města v čase a prostoru

Město, jeho vývoj a proměny jako součást života každého z nás z pohledu urbánních historiků – to je téma mezinárodní konference Evropské asociace urbánní historie (EAUH – European Association for Urban History). Konference se uskuteční v Praze na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na přelomu srpna a září za účasti mnoha světových odborníků.

Zpět