Rudolf II. a mistři grafického umění - Palác Kinských Praha

18.12.2012 17:14

K čtyřstému výročí úmrtí císaře Rudolfa II., zahajuje 19. prosince NG výstavu grafického umění, které se úzce váže k působení tohoto císaře a jeho dvora. Ve 2. polovině 16. století dosáhla grafika díky zdokonaleným technikám mědirytu a leptu a díky několika významným umělcům skutečného vrcholu.

Vystaveno bude 58 grafických listů a knih od nejvýznamnějších autorů tzv. rudolfínského okruhu, jako byli Hednrick Goltzius, Aegidius Sadeler, Lucas Kilian, Jan Muller a další, kteří mnohdy tvořili podle předloh tehdejších nejvýznamnějších umělců, jako byli Hans von Aachen, Bartolomeus Spranger, Roeland Savery či Adrian de Vries a jiných. Většina děl bude ze sbírek Národní galerie, doplněna několika zápůjčkami z Národní knihovny a ze soukromé sbírky.

Zpět