Sasko - August II. Silný

20.01.2018 10:46

Novoroční recepce 2018 v pražském zastoupení  Svobodného státu Sasko proběhla včele se známou historickou postavou kurfiřtem Augustem II. Silným. Kurfiřt dělal čest svému jménu - nejen že v ruce rozlomil podkovu ale  i tím, že po sobě ponechal přes tři sta potomků. Mimo jiné též zavedl v Sasku 1. března 1700 užívání gregoriánského kalendáře. Více:

https://t-veritas-fotogalerie43.webnode.cz/sachsen/

Zpět