Archiv

 

Danielle de Niese v Praze

dnes přivítá  Národní divadlo nejmladší sopranistku z Metropolitního divadla v New Yorku - Danieulu de Niese

Po téměř desíti letech se vrací s velkým nadšením a ambicemi do Prahy, kde naposledy hostovala v Donu Govani ve Stavovském divadle. Je stále velkou  příznivkyní  Mozarta a v dnešní večer mu bude věnovat vedle Handela, Donizettiho a Rossiniho ve svých áriích věnovat největší prostor. 

Pár vstupenek je ještě k dispozici. Koncert pořádá nová agentura Art Invest Holding, jež bude i nadále předvádět slavné u nás dosud méně známe tváře svěrového umění.

4. Mezinárodní setkání zástupců českých škol bez hranic v Evropě a ve světě.

Setkání se letos uskutečnilo v krásném prostředí Toskánského paláce v Praze 27. a 28. srpna 2010

.Po úvodním slově předsedkyně MUDr. Lucie Slavíkové – Boucher byly proneseny projevy předsedy komise pro krajany žijící v zahraničí Senátu PČR PhDr. Tomáše Grulicha. Mimo jiné ocenil paní předsedkyni jako prvního vyznamenaného  Čecha, jenž  odešel  do zahraničí po roce 1989.

Dále se řešily v diskusi věci jako nadřazenosti našich zastupitelských úřadů nad ČŠBH, kmenové školy a v neposlední řadě otázky financování.

Zajímavostí je že největší škola je v Londýně, má 150 žáků a nejvzdálenější je "u protinožců"  na Novém Zélandě.

Fotografie:   https://t-veritas-fotogalerie3.webnode.cz/fotogalerie/ceska-skola-bez-hranic/#!

Petr Pešek

 

 

Od Marie Terezie po dnešek – Školní vysvědčení v proměnách času

 Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze vyhlašuje soutěž, která je součástí projektu „Nejstarší a nejzajímavější vysvědčení ve světle dějin školství“. Záštitu nad akcí převzal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš.Tento projekt je součástí plánovaných aktivit v souvislosti s blížícím se 120. výročím založení Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze v r. 2012, které mají za cíl prezentovat zajímavou formou historii školství.

 Máte-li někde doma staré i nové zajímavé vysvědčení, které Vám nebude chybět, darujte ho Pedagogickému muzeu. Odborná porota vybere nejstarší nebo nejzajímavější vysvědčení a jejich dárci budou pozváni na slavnostní setkání, které se uskuteční na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy na podzim 2011.

 Pedagogické muzeum se pokusí získat vysvědčení i od známých politiků, významných osobností, ale také od všech těch, kteří chtějí věnovat dalším generacím kousek svého života ve škole, něco pro radost, něco, co vyvolá na tvářích návštěvníků potěšení i úsměv.

 Mnohá vysvědčení jsou výtvarně překrásná a dokazují, že školní vysvědčení nemusí být jen nudnou záležitostí, ale že každé vysvědčení je svým způsobem originální.

 Druhou částí projektu je výstava s názvem Od Marie Terezie po dnešek–Školní vysvědčení v proměnách času, na které se mimo jiné představí i vysvědčení získaná ze soutěže. Výstava bude otevřena veřejnosti v prostorách muzea v prosinci 2011.

 První vysvědčení si odnesli žáci po vydání Všeobecného školního řádu císařovnou Marií Terezií 6. prosince 1774. Podoba vysvědčení se v jeho počátcích lišila od té, kterou známe dnes. Původně se vysvědčení nevydávalo v pololetí a na konci školního roku, ale žáci ho dostávali až tehdy, když po absolvování školní docházky opouštěli školu. Existovaly tři typy vysvědčení: vysvědčení propouštěcí, vysvědčení na odchodnou ze školy a frekventační vysvědčení.

Propouštěcí vysvědčení mohly dostat děti, které dovršily věk školou povinný a měly pro obecnou školu potřebné předepsané vědomosti z náboženství, čtení, psaní a počítání.

Vysvědčení na „odchodnou“ ze školy obdrželi ti žáci, kteří sice již dosáhli věku, kdy měli opustit školu, tedy 14 let, ale nenabyli ještě potřebné školní vědomosti a podle závěru učitelské (klasifikační) konference se to u nich nedalo ani očekávat. Toto vysvědčení pak neobsahovalo žádnou klasifikaci.

Frekventační vysvědčení se vydávalo žákům obecných škol, pokud přestupovali na střední školu. Uváděly se v něm jen známky z náboženství, vyučovacího jazyka a z počtů.

Teprve od roku 1870 obdrželi žáci obecných škol na konci každého čtvrtletí tzv. školní zprávu, která byla již velmi podobná dnešním vysvědčením. Známky prospěchu na ní byly psány číslicí a rodiče svým podpisem potvrzovali, že zprávu četli. Na konci školního roku si ji pak žáci ponechávali.

Vysvědčení se však v minulosti lišila i jinak. V průběhu doby se měnila také stupnice známek. Známá je především šestistupňová klasifikace z doby německé okupace za druhé světové války. Existovala však i klasifikace sedmistupňová. Ta však platila pouze na gymnáziích mezi léty 1866 až 1886.

 

dTest: Nová telefonická poradna pro spotřebitele

Občanské sdružení spotřebitelů TEST spustilo v pondělí 15. listopadu novou poradenskou linku v oblasti spotřebitelských práv. Linka funguje ve všední dny mezi 9. a 17. hodinou. V rámci zahájení projektu zaplatí dotazovatelé za poradenství pouze cenu běžného telefonního hovoru.

Více:  https://www.dtest.cz/