Religio

Zvažuji žalovat

 
28.03.2009

 

V minulých dnech proběhl  v paláci Luxor křest knihy Zvažuji žalovat římsko
katolickou církev. Inu podávat žaloby je dnes stále v módě, tak proč ne zrovna
na Římsko katolickou církev?  Sekularizace a církevní majetek je stále žhavým
tématem.
Autor, absolvent strojní průmyslovky nyní rybář v důchodu, jak tvrdí exaktně,
vyvrací bibli potažmo náboženství a nazývá boha masovým vrahem. Boha který dle
něj neexistuje. Zajímavá exaktnost a logika. Požaduje úplnou sekularizaci církve
a její samofinancování věřícími.
Uvádí jen historická negativa církve.
Těšil jsem se na zajímavou diskuzi - ovšem když v ní začala padat slova pitomec
atd..
Bohužel nedošlo na fundovanější díla jako je třebas na jedné straně kniha Jiřho
Novotného Tajné dějiny jezuitů a na druhé straně např.  Biblicu v níž jsou
obsaženy i výsledky biblické archeologie. O Masarykově díle autor nevěděl,
historickou úlohu církve ve vzdělání bagatelizoval jakožto monopolní  a k
charitativní činnosti církve se vůbec nedostal. Inu jestliže kniha má posloužit
k dalšímu rozvíření vášní bude určitě úspěšná.
Autor Jiří Vaněk uváděl jak psal dotazy církevním hodnostářům ale zapomněl se
dle mého soudu zeptat i religionistů.
Co řící na závěr?  Víra je jednou z největších deviz člověka, ať už věří v
cokoliv jak řekl pan Werich. No a další z nich by měla být tolerance. Zejména
pokuď dnešní církev navazuje na svou charitativní tradici a u těžce nemocných
lidí často supluje povinnosti státu.

  Petr Kolumbus

Sekty

Sekta pomáhá lidem k úniku z nevyhovující reality, zbavuje nutnosti přemýšlet, zbavuje úzkosti ze svobody a odpovědnosti. V sektách se nic nepřikazuje a nezakazuje, v sektách se pouze říká co je správné a co není správné a apeluje se na "svobodu" člověka a na jeho svědomí. To je jedna z nejvice zranitelnych veci a domnívám se že této oblasti by se mělo věnovat se stejným úsilím jako v prevenci drogových a dalších závislostí.

Petr Kolumbus