EMISE

15.01.2018 05:30

Začátkem ledna 2018 proběhla pracovní snídaně s pražskou radní Janou Plamínkovou a vedoucím oddělení magistrátu - péče o zeleň. Tématy bylo zejména ohlédnutí za rokem 2017 a výhled na rok 2018, péče o zeleň a významné parky, uvedení Ústřední čistírny odpadních vod do zkušebního provozu, kolektor Hlávkův most, regulační řád, měření ovzduší a výstavba záchranné stanice. Mimo jiné se bude magistrát snažit z důvodů revitalizace o zrušení uzávěry z titulu plánovaného splavnění Berounky pro nákladní i rekreační lodní dopravu. Dalším důvodem je neexistence emisních limitů pro lodní motory a současná míra znečištění ovzduší například u plavební komory Smíchov – Janáčkovo nábřeží. V oblasti automobilové dopravy by mělo dojít ke snížení emisí vlivem focení a přísnější evidenci ve stanicích technické kontroly. Zatím se neplánuje, tak jako v sousedním Rakousku při běžných silničních kontrolách, okamžité vyřazení auta z provozu než dojde k nápravě. Možná by došlo k výraznému zlepšení, pokuď bychom všechny dýmající pražské ojetiny poslali na výlet k jižním sousedům. Nestává se tak Praha i celá Česká republika pojízdným vrakovištěm? Více:

https://t-veritas-fotogalerie42.webnode.cz/emise/

Zpět