Lidové stavby

14.09.2013 05:10

Výstavní prostory Domu spokojeného stáří v Praze – Troji Galerie „U lávky“ nově hostí vedle výstavy  grafika Bohuslava Šíra  i  prezentaci  Lidové stavby, pořádané v rámci Roku lidové architektury. Foto ze zahájení:

https://t-veritas-fotogalerie27.webnode.cz/architekt/

Zpět