Matematika vína

15.03.2016 18:32

Laboratoř alchymistů? Nikoliv. Odvážný experiment mísení vína a matematiky nepochází z laboratoře alchymistů. Realizovaly jej společně Znovín Znojmo, a.s., a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (MFF UK). Více fotogalerie:

 https://t-veritas-fotogalerie34.webnode.cz/matematika/

Zpět