Profesor Jiří Bělohlávek

22.02.2016 20:45

Dne 22. února 2016 udělila Akademie múzických umění v Praze čestnou hodnost doctor honoris causa prof. Jiřímu Bělohlávkovi, který je s Hudební a taneční fakultou AMU dlouhodobě spjat. V letech 1966–1972 zde studoval u profesorů Roberta Brocka, Aloise Klímy, Josefa Veselky a Václava Neumanna. V roce 1995 se na HAMU vrátil jako pedagog a od r. 1997 vedl katedru dirigování. Na HAMU prof. Bělohlávek vychoval řadu mladých dirigentů, kteří mají dnes světovou či evropskou kariéru. Foto:

https://t-veritas-fotogalerie32.webnode.cz/hamu/

Zpět