Smart solutions: Sci-fi nebo realita?

07.11.2017 16:23

Je Česko světovou velmocí v oblasti „nano“?  Jaký další potenciál skýtají progresivní nanotechnologie? Tyto a řadu dalších otázek klade (a současně na ně odpovídá) nová, interaktivní přehlídka konaná v Galerii Českých center v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR. Ve spolupráci s Asociací nanotechnologického průmyslu a klastrem Nanoprogress pořádá netradiční výstavu, kterou si návštěvníci mohou ve dnech 6. – 10. 11. 2017 otestovat doslova „na vlastní kůži“.

Vůbec poprvé se zde totiž představuje Smart Nano - Smart City Concept vyvinutý Asociací nanotechnologického průmyslu.

Nanotechnologie tematicky obsáhne oblast životního stylu a prostředí. Do této kategorie spadá čistý vzduch ve městech i v interiérech budov, čistá voda, protiroztočové lůžkoviny s nanovláknem, funkční materiály a oblečení s nanostříbrem, vysokoúčinné a snadno prodyšné roušky, revoluční vysokokapacitní a bezpečné baterie s nižší ekonomickou náročností výroby a další zajímavé aplikace. Více: 

https://t-veritas-fotogalerie37.webnode.cz/nano/

Zpět