VÝSTAVA: TO CO JE NAHOŘE, JE TAKÉ DOLE

25.03.2018 21:40

Ak.mal. Miluše Poupětová a ak.soch. Milan Martiník pracují na stejné škole, akorát je dělí tři patra. Z toho vychází i název výstavy: To co je nahoře, je také dole. Miluše Poupětová je vedoucí oddělení malby na Vyšší odborné škole uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze. Kromě toho se věnuje vlastní tvůrčí činnosti, od 80. let se dostává k figurálním kompozicím. Milan Martiník je zástupcem ředitele na zmíněné škole, mimoto se věnuje porcelánu. Plastiky a talíře ctí veškerou technologickou tradici a můžeme v nich sledovat fantastický svět minulosti i budoucnosti. Výstava obou umělců v KC Průhon Praha  se koná až do konce dubna 2018. Více:

https://t-veritas-fotogalerie45.webnode.cz/malby/

Zpět