ratio

Historie

Minulost je bitevním polem současníků. Název lednové konference k 80. narozeninám profesora Prečana.

Obecně se uvádí - historii píší vítězové. Proti tomu se pan profesor postavil a vytvářel svůj pohled na soudobé dějiny u nás a jejich interakci.

Více lze nalézt na stránkách AVČR:

https://abicko.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news_0955.html

Štěstí

Je štěstí cílem života, nebo jeho cestou? Posuďte sami.

https://www.povidanishvezdami.cz/ke-stazeni/Stistijecesta.pps/view

Štěstí je cesta...

Kam dorazíme

Svatá říše římská zanikla i když všichni si plnili své povinnosti.

Svatá říše římská zanikla neb všichni si plnili jen své povinnosti.

Pro odlehčení starším

Nemůžete už ani najít kde máte jídlo?

Nezoufejte, může to být toliko poslední upozornění k návštěvě očního lékaře a pořízení nových brýlí.

 

t