Týdeník o kultuře, politice a náboženství

Vážení návštěvníci vítám vás na mém portálu.

K čemu má sloužit?

Veritas - pravda

Kde najít pravdu?

Ve vnitřním uzavřeném světě umělce, kterého samotného ponejvíce překvapí výklady jeho děl?

V politice, kde tak často účel světí prostředky?

Ve víře - jež dokáže obohatit duchovní život člověka, v éře konzumu v ní ale nemůžem  hledat exaktnost?

V neposlední řadě zde najdete desítky fotogalerii se stovkami vlastních fotoreportáží z Prahy i ze světa.

V rámci Prahy poskytuje portál T-veritas informace a úvahy i z dalších oblastí. Například společnost, zdravotnictví, obchod, průmysl a obrana zejména v sekci novinky.

 

Quo vadis jaderná energetiko

Po mezinárodní konferenci NERS k jaderné energetice, viz sekce novinky, následovala v Brně 23. a 24. listopadu 2017 další, tentokráte pořádaná Českou a Slovenskou nukleární společností - NUSIM zaměřená na bezpečnost a lidské zdroje. 

Zdánlivě oddělená témata. Ale jak vyplynulo z přednášek a diskusí spolu úzce související.. Poukazuje na to zejména tzv. kauza sváry kdy po provedení nedestruktivní kontroly svárů – defektoskopie externí firmou byly vydány nesprávné protokoly a sváry neodpovídaly bezpečnostním požadavkům. Odborníků na danou oblast je u nás nedostatek. Přestože vybraní studenti těchto oborů dostávají podniková stipendia odcházejí následně za vyššími výdělky směrem na západ. Stejně tak operátoři a jaderní inženýři na něž jsou kladeny srovnatelné a mnohdy i vyšší odborné a psychické požadavky než na piloty velkých dopravních letadel.

V neposlední řadě se hovořilo o rekonstrukcí úložišť vyhořelého paliva s konečným cílem zajistit u nás jen jedno velké provozní a jedno záložní.

Při tom na zajištění požadované trvalé výroby 30 terawathodin energie z jádra ročně je nezbytné aby nová vláda a ČEZ již v příštím roce investičně zajistila započetí výstavby nového pátého bloku v jaderné elektrárně  Dukovany. Nelze ovšem předpokládat přestup odborníků z uzavíraných JE v Německu k nám. Více:

https://t-veritas-fotogalerie37.webnode.cz/nusim/

https://t-veritas-fotogalerie37.webnode.cz/ners/

https://www.svetenergie.cz/

Petr Pešek

 

Zemědělství a potravinářství na 195. Žofínském fóru.

Hlavním tématem byla naše ekonomická soběstačnosti nebo na druhé straně přílišná závislosti na EU v uvedené oblasti. Po úvodním slovu ředitele Žofínského fóra Jiřího Vaníčka vystoupil ministr zemědělství Martin Jurečka. Ministr představil strategii Ministerstva zemědělství ČR s výhledem do roku 2030. Podle této strategie bude republika přiměřeně potravinově soběstačná v základních komoditách za 14 let v roce 2030.Je nasnadě otázka jak toho dosáhneme při současném dlouhodobém trendu opačným směrem. Potřebu systémového řešení demonstruje příklad sektoru produkce mléka: při soběstačnosti v produkci syrového mléka přes 130 % v roce 2015 bylo saldo zahraničního obchodu v kategorii s nejvyšší přidanou hodnotou – sýry a tvarohy záporné ve výši 2,9 mld. Kč. U komodit se soběstačností pod 100 % je únik přidané hodnoty nejčastěji do zemí EU-15 ještě dramatičtější. Řešení vidí na straně producentů: je mj. důležité sdružování odbytu a posílení vyjednávací síly. Dle mého soudu je ale zapotřebí zejména silných intervencí státu ve vymezené oblasti.

Nadále vystoupili se souvisejícími tématy prezident Agrární a Potravinářské komory ČR Miroslav Toman, ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán a hosté Zdeněk Nekula a Egon Čierny z Komerční banky.

V rámci otázek zaznělo i téma marže. Toto delikátní téma se ale více probíralo na následném neformálním společenském setkání. Marže z pohledu konečného spotřebitele. Opět například komodita mléko. Při výkupní ceně oscilující kolem pěti až sedmi korun za litr může zákazník v obchodních řetězcích produkt se stejným názvem, byť výrazně upraveným, zakoupit od desíti korun. Ovšem komodita brambor při výkupní ceně kolem pěti korun je v obchodních řetězcích většinou nyní od patnácti korun, bez dalšího zpracování, pouze s obdobnými náklady na skladování a dopravu. Ještě markantnější je příklad u minerálních a léčivých vod. Například populární voda Vincentka litr zhruba od čtyřiceti korun. Pokuď tuto cenu porovnáme s konečnou  prodejní cenou mléka nebo klasického láhvového piva, kde dochází k výrazným nákladům na zpracování, vychází zde neobyčejná marže. Zákazník, jdoucí do hloubky, pak zjistí proč vzorec pro výpočet marže je ve tvaru zlomku postaven tak, aby výsledná hodnota nemohla přesáhnout sto procent.

A následně v rámci možností dochází individuálně k přeměnám okrasných záhonků u chalupy na zeleninové a obdobně. Dnešní situace v oblasti vepřového masa, kdy soběstačnost je asi na úrovní padesáti procent, pak povede možná i k renesanci domácích „zabijáček“

Nezbývá, přes uvedenou strategii, než se zeptat obdobně jako u energetiky - Quo vadis české zemědělství a potravinářství? Uvedené fórum se konalo 21.3.2016. Fotografie z akce jsou na:  https://t-veritas-fotogalerie20.webnode.cz/agro/

 

Cestujícím na Titaniku

10. února 2016 byla v pražském areálu PVA EXPO Letňany otevřena světově úspěšná výstava Titanic. Každý návštěvník obdrží vlastní palubní lístek se jménem skutečného pasažéra na Titaniku. Na konci expozice se dozvíte, zda jeho jméno cestu dokončilo či nikoliv. Máte šťastnou hvězdu jako zdravotní sestra Violet Jessopová? Violet přežila v roce 1911 srážku lodě Olympic s křižníkem HMS Hawke. Na Titaniku získala místo v záchranném člunu číslo 16. Za první světové vály přežila kolizi Britaniku s minou. Strávila na moři 42 let.   Výstavu můžete v Praze navštívit až do 30. června letošního roku.

Upoutávka na výstavu: https://t-veritas-fotogalerie35.webnode.cz/titanic/

 

 

Holiday Word 2016

Ve čtvrtek 18 února otevře pražské výstaviště v Holešovicích své brány jubilejnímu 25. ročníku veletrhu cestovního ruchu. První dva dny jsou určeny pro odborníky, následně přes víkend je připraven bohatý program pro veřejnost.

Hlavním zahraničním partnerem je Čína, regionálním partnerem Jižní Morava. Nebude chybět i úspěšné předloňské Tunisko.

Čína připravuje svou velkolepou prezentaci, například i bojové sporty pro mladší generaci.

Morava nás nebude vítat jen svým proslaveným vínem ale i řadou nových kulturních cestovatelských a historických upoutávek.

A tak alespoň na čtyři dny můžeme vypustit z hlavy současnou politickou situaci a nechat se vtáhnout do světa cestování. Součásti veletrhu je tradičně i desátý ročník TOP GASTRO HOTEL.  Nalezneme zde též tradiční tématický filmový festival

Vstupné pro veřejnost v sobotu a neděli bude 150  a rodinné za 300 Kč.

Fotografie z tiskové konference jsou na https://t-veritas-fotogalerie35.webnode.cz/holiday/

Fotky z roku 2014  naleznete https://t-veritas-fotogalerie30.webnode.cz/veletrh/

 

Oslavy a chvála umění

 

Závěr minulého týdne byl pro pražský svět výtvarného umění ve znamení oslav 220. výročí  Národní galerie. Ve čtvrtek vystřídala v domě U Kamenného zvonu asijské umění velkolepá výstava mecenášů . Následně o víkendu zahajovala galerie celou řadu nových výstav za široké účasti veřejnosti. Fotografie z donátorské výstavy naleznete na: https://t-veritas-fotogalerie35.webnode.cz/generosity/

 
 

Jiří z Poděbrad – česká diplomacie a základní stavební kameny OSN

 

Tak lze charakterizovat kolokvium Jiří z Poděbrad, které proběhlo v Senátu počátkem května 2013.

Život JzP výrazně ovlivňoval PIUS II  Aeneas Piccolomini, jenž na církevní dráhu vstoupil až po čtyřicátém roku života. Oba měli snahu o sjednocení Evropy s odlišnými cíly a stali se nesmiřitelnými nepřáteli. To byl jeden z důvodu konečného neúspěchu, vedle jeho středostavovského původu.

Velká pozornost byla věnována panu Lvu z Rožmitálu jako prvnímu významnému českému diplomatovi, Jiřímu z Rabštejna v dnešní terminologii prvnímu politickému publicistovi a jako kontrast Oldřichovi z Hradce, jednomu z největších podvodníků v českých dějinách v oblasti falšování listin. Nesmíme zapomenout na významnou roli manželky JzP královny Johanky, pod jejímž ochranným glejtem Lev z Rožmitálu cestoval.

Zajímavý byl exkurz do oblasti trestního práva v době JzP. Právní partikularismus - tj pro každou skupinu obyvatelstva vlastní právo – zejména procesní. Typické iracionální důkazy ordály zakázal již Karel IV, ovšem tortura pokračovala. Nerozlišovalo se tehdy mezi civilním a trestním řízením. Nevynášely se rozsudky ale soudní nálezy, jež se zapisovaly do zemských knih. Cílem trestu byla odplata, převýchova až v době Josefa II.

V souvislosti s probíhajícími církevními restitucemi bylo poukázáno na zkušenost Chorvatské vlády, kdy církev v pozemkové věci vyhlásila jako primární právo kanonické a papežská kurie odkázala vládu k soudnímu dvoru do Haagu.

Na závěr hovořil starosta Poděbrad o připravovaných velkolepých oslavách k výročí JzP v příštím roce. Jak zdůraznil, povedlo se mu zajistit záštitu všech čtyř nejvyších ústavních činitelů, prezidenta, předsedy vlády a obou komor parlamentu. Oslavy mají probíhat na úrovni střední Evropy – Vyšegrádu a Chorvatska.

Petr Pešek

 

Komenského nadace Pangea

udělila ke 100. výročí existence Jedličkovu ústavu cenu Za zásluhy o nápravu věcí lidských. Osobnosti z nadace, zejména Petr Hora - Hořejš, charakterizovali vztah k bezmocným jako obraz doby.  Foto a krátké videa ze slavnostního předávání ve Vinohradském divadle v neděli 21.dubna jsou na:

https://t-veritas-fotogalerie23.webnode.cz/pangea/

 

Říci NE

19.04.2013 09:30

Je dnes odvahou, životním postojem, či prozatím nezakaleným vnímáním mladého člověka, říci NE?

Jevům, které dneska velká část starší generace přijímá s pasivním tichým nesouhlasem, nebo po řadě zkušeností a pod ekonomickým tlakem se s nima ztotožňuje?

Přijďte se podívat do Galerie NE v Praze Na újezdě, která v minulých dnech oslavila své první výročí.

Fotopozvánka:  https://t-veritas-fotogalerie22.webnode.cz/negal/

 

QUO VADIS ČESKÁ ENERGETIKO ?

 

Otázka vývoje české a potažmo evropské energetiky zůstává již řádu let otevřená a dosti nejasná. Ne že by nebylo dostatek představ, koncepcí i projektů.

Na to se snaží v průběhu posledních pár měsíců odpovědět  řada odborných setkání.

Poslední -  Energetické fórum 2013 proběhlo uprostřed února v Praze.

V prvním bloku se řešilo jak daleko jsou členské státy EU na cestě k vnitřnímu trhu, jaká je situace v ČR. Dále market coupling – propojování trhů a vývoj energo/politické mapy v nejbližších letech. V dalším - sny a realita v oblasti investic do nových energetických zdrojů a infrastruktury. A v bloku třetím technologické trendy, výzkum a vývoj energetiky.

Vystoupením dominovaly mimo jiné projevy Mirka Topolánka „nového“ předsedy Teplárenské společnosti a Dany Drábové  předsedkyně Státního ústavu pro jadernou bezpečnost.

Bylo poukázáno na zajímavý paradox účinnosti nejmodernějších uhelných elektráren na které většina evropských států, pomineme-li Francii nejvíce spoléhá – 45 procent. Na druhé straně u  "nejmodernějších" jaderných, dle mírně pesimistických slov  ing. Drábové, jen 35 procent.

Do říše snů byl zatím odsunut projekt solární energie z politicky nestabilního Magrebu. Navíc zajištění rozvodu  této energie by bylo reálné v horizontu padesáti let. Výrazným problémem se stávají rozvodové soustavy, kdy zatím česká je jednou z nejstabilnějších v Evropě. Ovšem vzhledem k propojení s německou sítí odborníci varují na možnost blac-autů v budoucnosti i u nás.

K cenám energie by opakovaně upozorněno na burzu energie v Lipsku kde cena za měrnou jednotku se pohybuje přes 50 Eur, zatímco u nás kolem 35.

O stavu a výhledu legislativy v EU hovořil europoslanec Březina.

Na druhé straně optimismus vyjádřil pořadatel vzhledem ke stále otevřenější a narůstající problematice.

Obdobně lze hovořit i o besedě v Občanském Institutu v Praze z počátku ledna letošního roku - o energetické bezpečnosti s Bedřichem Moldanem a Janem Klasem. Zde se stejně tak probíralo zda nám hrozí v budoucnosti black-auty a nedostatek energie. Je-li řešením prolomení územních limitů, dostavba Temelína nebo podpora obnovitelných zdrojů?

Na posledním podzimním Žofínském fóru státní správy k energetice  se ve vztahu k Temelínu mluvilo zejména o projektu MIR 1200. Nyní se hovoří v souvislosti s výsledky volby prezidenta o odsunutí projektu Vestinghausu. Na nejnovějším fóru k energetice by se měli střetnout názory za  MIR 1200, Westinghaus a v neposlední řadě ČEZ, jenž nyní prioritně řeší situaci v Albánii a Bulharsku.

Obdobně začátkem března 2013 na 13. energetickém kongresu ČR s podtitulem ENERGETIKA NEJISTÁ. Zaznělo zde doporučení k referendu ohledně dostavby Temelína.

V závěru otázku do pranice. V souvislosti s nárůstem počtu obyvatel na Zemi do roku  2020 se hovoří o celé miliardě obyvatel jež nepoznají žárovku. Bude chybět žárovka a potažmo televize v jejich životě?

Petr Pešek

Novinky

Německo ve víru cestovního ruchu

26.11.2017 10:45
Naše západní sousedy známe jako evropskou průmyslovou jedničku. Méně víme o tom, že jsou na druhém místě v Evropě hned po Španělsku a před Francii v oblasti cestovního ruchu. Nejnavštěvovanější ze 16 spolkových zemí je Bavorsko a to nejen díky Oktoberfestu – největšímu pivnímu festivalu na...

TitanicII

22.11.2017 02:53
V pondělí 20. listopadu byla v Atom muzeu Míšov – Brdy slavnostně pokřtěna kniha tiskového mluvčího Michaila Gorbačova - Andreje Gračova, v překladu novináře Milana Širůčka, Zkáza sovětského Titaniku. Akci pořádala Nadace Železná opona. Nakladatelství Grada nepovažovala synonymum...

Znovuotevření Uměleckoprůmyslového muzea Praha

19.11.2017 05:37
Největší muzeum věnované užitému umění a designu u nás prošlo rozsáhlou a dlouhou rekonstrukcí a od 15. listopadu 2017 se opět otevírá návštěvníkům. První návštěvníky vítá otevřením výstavy Director´s Choice - Výběr ze sbírek, kterou bylo možné připravit ze sbírek muzea po převzetí budovy v...

Bílé vánoce II

17.11.2017 11:16
Ve čtvrtek 16. listopadu proběhl v Černé labuti na Praze 1 křest alba Bílé Vánoce Lucie Bílé II. Předvánoční koncert naší nejpopulárnější pěvecké hvězdy proběhne v pražském Hudebním divadle Karlín na svatou Lucii 13.12.2017. V letošním roce Lucie představí skladby ze svého nového vánočního...

NERS

11.11.2017 11:23
NERS. Will nuclear energy become a renevable source? Stane se jaderná energie obnovitelným zdrojem? Desátá výroční konference NERS se konala 8. listopadu v krásném prostředí Kaiserštejnského paláce. V dopoledním bloku proběhla zejména bilance výstavby jaderných elektráren...

Smart solutions: Sci-fi nebo realita?

07.11.2017 16:23
Je Česko světovou velmocí v oblasti „nano“?  Jaký další potenciál skýtají progresivní nanotechnologie? Tyto a řadu dalších otázek klade (a současně na ně odpovídá) nová, interaktivní přehlídka konaná v Galerii Českých center v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR. Ve spolupráci...

Odboj

24.10.2017 15:55
Zapomenutý příběh Inky Bernáškové, první české odbojářky popravené nacisty. Řadou dobových, dosud veřejnosti neznámých či jen zcela výjimečně publikovaných snímků, dokumentů a plakátů bohatě doplněná publikace Zasnoubena se smrtí z pera novinářky, spisovatelky a překladatelky Jany...

Společný křest

22.10.2017 00:38
Ve středu 18. října hostil pražský klub Jazz  Dock společný křest knih Andrey Sedláčkové Každý něco tají a Martiny Formanové Povídky na tělo. Oba tituly vydalo nakladatelství Prostor. Jak názvy napovídají, jdou hluboko pod kůži - ať už v oblasti spojující bulvár a herce či intimních...

Vietnam

21.10.2017 19:01
Společnost Asia Center ve spolupráci s Velvyslanectvím Vietnamské socialistické republiky a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR uspořádala ve středu 18 řijna 2017 setkání se zástupci turistického ruchu z Vietnamu v prostorách Kaiserštejnského paláce.    Více...

Archeologie a volby

21.10.2017 06:10
Vedle volebního klání budou v prostorách hlavní budovy muzea na Florenci (Na Poříčí 1554/52, Praha 8 – Karlín)  od 10 do 17 hodin probíhat workshopy, při nichž si děti i dospělí budou moci vyzkoušet práci archeologa a nahlédnout do života lidí v různých obdobích naší historie. V...