Karel Škréta

 

 

Národní galerie v Praze ve spolupráci se Správou Pražského hradu připravuje výstavu Karel Škréta (1610 - 1674). Doba a dílo, která se uskuteční v termínu 26. 11. 2010 - 10. 4. 2011 ve Valdštejnské jízdárně a v Jízdárně Pražského hradu v Praze.
Výstava Karel Škréta (1610 - 1674): Doba a dílo bude dosud vůbec nejrozsáhlejší přehlídkou tohoto významného umělce, zakladatele barokního malířství v Čechách. Vedle prací samotného Škréty představí také díla jeho syna Karla Škréty ml., práce Škrétových žáků a dílenských spolupracovníků, jakož i vybrané ukázky z děl umělců, s nimiž se Karel Škréta setkal během svého pobytu v Německu a v Itálii, případně obrazy, na které navázal a jimiž se nechal inspirovat ve své vlastní tvorbě.

Narodil se v domě U Černého jelena vedle Týnského chrámu v protestantské rodině úředníka královské komory Konráda Škréty a Kateřiny Herkulesové z Morchendorfu. Do vladyckého stavu s přídomkem Šotnovský ze Závořic byl povýšen v roce 1570 jeho děd, Jan Škréta, který se z kožešníka v moravské Olešnici vypracoval na senátora ve staroměstské pražské radě. Karlovým strýcem a později poručíkem byl kutnohorský mincmistr Pavel Škréta.

Karlův otec zemřel v roce 1613 a ve své závěti nabádal svou ženu, aby dala děti vzdělat ve víře a v literárním umění. Nejspíše studoval na sousední Týnské škole. Dostalo se mu důkladného humanistického vzdělání, kromě latiny a němčiny ovládal i italštinu. Malířství se učil pravděpodobně od některého z mistrů na královském dvoře.

Po bitvě na Bílá hoře odešla rodina do emigrace: v roce 1628 je ve Stuttgartu. V roce 1630 přišel do Benátek, kde se zdržel několik let. Navštívil i Boloňu a v roce 1634 přišel do Říma Urbana VIII. Zde se stal členem malířského sdružení Schilderbent, ovládaného Nizozemci, s žertovnou přezdívkou Slackwart a Espadron. Po roce odešel zpátky do Saska a nakonec se vrátil do Čech. Usadit se v Praze mu umožnila konverse ke katolictví.

V Praze maloval oltářní obrazy (např. pro Týnský chrám nebo kostel sv. Prokopa). Vynikl také jako portrétista, kreslíř a ilustrátor.Škréta je pohřben v  kostele sv.Havla v Praze.

Výstava představí celkem 400 exponátů, nově je poukázáno na Škrétu jako inventora grafických listů. 

Více:

Jaromír Neumann. Škrétové. Praha : Akropolis, 2000

https://skreta.cz/

www.ngprague.cz